Disclaimer

TSE-WebDesign Comm.V. besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website te vinden is. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

TSE-WebDesign Comm.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

TSE-WebDesign Comm.V. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. TSE-WebDesign Comm.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever van deze website en na duidelijke bronvermelding.