Privacybeleid van TSE-WebDesign Comm.V.

Hieronder vind je meer informatie over het privacybeleid dat wij hanteren en van toepassing is op deze website.

Persoonlijke gegevens

Het is mogelijk dat TSE-WebDesign Comm.V. uw om persoonlijke gegevens -zoals uw naam, e-mail adres, bedrijsnaam, telefoonnummer, ...- wanneer u contact met ons opneemt of een online offerteaanvraag indient. Naast de persoonlijke gegevens die u ons mogelijk verschaft, kan deze website technologieën gebruiken die ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw IP-adres, het besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites. TSE-WebDesign Comm.V. zal geen persoonlijke gegevens van derden aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan TSE-WebDesign Comm.V.

Juistheid van verzamelde gegevens

TSE-WebDesign Comm.V. kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van deze website in het bezit van TSE-WebDesign Comm.V. zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen omdat deze gegevens onvolledige, onjuist of verouderd zijn.

Identificatie van bezoekers

Het is mogelijk dat TSE-WebDesign Comm.V. van tijd tot tijd gegevens op uw computer plaatst aan de hand waaraan TSE-WebDesign Comm.V. u kan identificeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de vorm van bestandjes die cookies worden genoemd. De cookies, die informatie bevatten over de wijze en het tijdstip waarop bezoekers gebruikmaken van deze website, stellen TSE-WebDesign Comm.V. in staat deze website te blijven verbeteren. Het gebruik van cookies berust op een algemeen geldende standaard en er zijn veel websites waarop cookies worden toegepast. De cookies worden opgeslagen op uw computer en niet op deze website. Als u geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte gesteld wilt worden als er cookies op uw systeem worden geplaatst, kunt u dit instellen in uw browser, mits uw browser in die mogelijkheid voorziet.

Wijzigingen aan deze website

TSE-WebDesign Comm.V. kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit privacybeleid wijzigen, de toegang tot de website wijzigen of opheffen of de inhoud van de website wijzigen.